Kontakt

Ak máte nejakú špeciálnu požiadavku, alebo nejasnosť ohľadom objednávky, prosím kontaktujte nás.
Sme vám k dispozícii počas pracovných dní od 8:00 do 16:00.

Slovenské evanjelizačné stredisko
Legionárska 4
811 07 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 30806178
DIČ: 2020799363

Nie sme platcom DPH.
MV: VVS/1-900/90-8476-6

Korešp. adresa: P.O.Box 104,
811 01 Bratislava

Tel.:+421 911 798 800
E-mailevs@evs.sk

Bankové spojenie
Tatra banka 2664455015/1100
IBAN
SK42 1100 0000 0026 6445 501

SWIFT: TATRSKBX
konštantný symbol: 0558

Prevádzka: Prešov, Hlavná 137,
080 01 Prešov