Autori

Zoznam autorov, ktorých knihy sme v EVS vydali.

Timothy Keller

Timothy Keller

Narodil sa v roku 1950 a vyrástol v Pennsylvánii. Študoval na Bucknell University, Cordon-Conwell Theological Seminary Westminster Theological Seminary. Začal ako pastor v meste v Hopewell vo Virgínii. V roku 1989 spolu s manželkou Kathy a ich tromi synmi založil Redeemer Presbyterian Church na Manhattane. V súčasnosti má zbor takmer šesťtisíc členov na piatich bohoslužbách a v dcérskych zboroch.

Nik Ripken

Nik Ripken

Je popredný odborník na probematiku prenasledovania kresťanov v moslimskom prostredí. Ako misionár pôsobil hlavne v severnej časti Afriky a na strednom východe. Na Slovensku vyšla jeho kniha Božie bláznovstvo!?, napísal mnoho článkov a s manželkou urobili rozsiahly prieskum o prenasledovaní kresťanov a o veriacich s moslimskými koreňmi v šesťdesiatich krajinách.

John Ortberg

John Ortberg

Sa zaujíma o duchovnú formáciu, ktorá pomáha ľuďom viac sa podobať Ježišovi. Je pastorom presbyteriánskeho zboru Menlo Park Presbyterian Church Menlo Park v Kalifornii. S manželkou Nancy majú tri deti. John je autorom niekoľkých kníh, napr. Ak chceš kráčať po vodách, musíš vystúpiť z lode, The Life You have Always Wanted: Spiritual Growth for Ordinary People (Život, aký si vždy chcel: Duchovný rast pre obyčajných ľudí). Prispieva do ďalších časopis a tiež kníh.

Francis Chan

Francis Chan

Je autorom kníh Bláznivá láska, Forgotten God, Erasing Hell a Multiplikácia. V súčasnosti zakladá nové zbory v oblasti San Francisca a je zakladateľom národného hnutia so zameraním na učeníctvo – Multiply. Lisa Chan je rečníčkou a autorkou série vyučovaní True Beauty. Francis a Lisa majú spolu 5 nádherných detí a žijú na severe Kalifornie.

Michael Ots

Michael Ots

Je evanjelista a apologét, ktorý momentálne žije v Bournemouth v Anglicku. Rozpráva a káže počas misijných týždňov na univerzitách po celej Európe a tiež trénuje študentov v evanjelizácii. Je autorom troch kníh, z ktorých prvá What Kind of God? (Tak toto je Boh?) bola preložená do rumunčiny, kórejčiny, srbčiny, španielčiny a ruštiny. Aktívne sa tiež zapája do služby evanjelia vo svojom miestnom zbore. Michael bol jedným z rečníkov na konferencii #EVS2016 a #EVS2019 v Prešove. Jeho prednášky v Slovenčine a tiež obsiahly rozhovor s ním nájdete na: chcemviac.com.

Dr. Willam Lane Craig

Dr. William Lane Craig

Je bádateľ a profesor filozofie na Talbot School of Theology a tiež profesor filozofie na Houston Baptist University. Spolu so svojou manželkou Jan majú dve dospelé deti.

V rokoch 1980-1986 vyučoval filozofiu náboženstva na Trinity Evangelical Divinity School a v tomto období si spolu s manželkou založili rodinu. V roku 1987 sa presťahovali do Bruselu v Belgicku, kde Dr. Craig pokračoval vo výskumoch na University of Louvain, až kým v roku 1994 neprevzal svoju súčasnú pozíciu na Talbot School of Theology.

Napísal a editoval viac ako 30 kníh.

Curt A. Westman

Curt A. Westman

Evanjelický farár Švédskeho pôvodu, žijúci v Nórsku so srdcom na Slovensku. Pracuje pre Nórsku evanjelickú misiu, 8 rokov pracoval ako riaditeľ medzinárodnej organizácie Open Doors pre Škandináviu. Nahral viac ako 1300 rozhlasových relácií „Cestou Biblie“ vo švédskom jazyku, ktoré stále vysielajú v 35 rozhlasových staniciach vo Švédsku. Ako sám hovorí: “Som Švéd, žijúci v Nórsku so srdcom na Slovensku.“

Robert J. Morgan

Robert J. Morgan

Je pastorom The Donelson Fellowship v meste Nashville v USA, kde slúži už viac ako 33 rokov. Je autorom viacerých bestsellerov, napísal viac ako 25 kníh v náklade viac ako 3,5 milióna kusov. Je tiež prispievateľom do Turning Points Magazine ale jeho články môžete nájsť aj vo viacerých kresťanských periodikách. Spolu so svojou manželkou Katrinou majú tri dcéry a dvanásť pravnúčat.

Rebecca Manley Pippert

Rebecca M. Pipert

Je medzinárodne uznávaná rečníčka, ktorá pravidelne prednáša na cirkevných konferenciách, školách, univerzitách a tréningových seminároch pre pastorov o duchovnej obnove, evanjelizácii a formovaní charakteru . Je autorkou niekoľkých populárnych kníh o evanjelizácii a živote kresťana. Jej najúspešnejšia kniha Out of the Saltshaker predala celosvetovo viac ako polmilióna výtlačkov.

Paul E. Little

Paul E. Little

Spolu so svojou ženou, Marie, pracovali 25 rokov pre InterVarsity Christian Fellowship. Do svojej smrti v roku 1975, vyučoval Little taktiež kázanie evanjelia na Trinity Evangelical Divinity School v Deerfielde, Illinois. Je autorom viacero kníh a článkov, z ktorých je najznámejšia kniha Viem prečo verím.

Jassia Gazda

Jasia Gazda

Ako dieťa povojnového Poľska, bola zlákaná žiarivými sľubmi komunizmu. Neskôr napriek spoločenským nepokojom objavila, ako ju Boh miluje. Ako mohla bez Neho žiť? Jasia dala Bohu sľub: „Chcem zasvätiť svoj život tomu, že budem všetkým hovoriť, ako sa majú stať Tvojimi deťmi.“

Donald Miller

Donald Miller

Vyrastal v Houston, Texas. Ako 21-ročný odišiel z domu a cestoval po celej krajine kým mu v Portlande, Oregon, nedošli peniaze. Tam žije dodnes.Vydavateľstvo Harvest House vydalo jeho prvú knihu, PRAYER AND THE ART OF VOLKSWAGEN MAINTENANCE, v 2000. O dva roky neskor, po obsolvovaní prednášok na Portland’s Reed College, Don napísal Smutný ako Jazz, z ktorého sa stal NEW YORK TIMES bestseller.

MuDr. Viera Roháčková

MUDr. Viera Roháčková

Narodila sa 30.1.1911 ako druhé z troch detí v dolnozemskom Kysáči,dnešnom Srbsku, kde jej rodičia, prof. Jozef Roháček (1877-1962) pochádzajúci zo staroturanských kopaníc a matka Ružena (1877-1928),rodená Vraná z Tisovca, v tom čase žili. V rokoch 1906 – 1911 prof. Jozef Roháček misijne pôsobil v Kysáči v rámci evanjelického vnútornomisijného abstinentského spolku Modrý kríž. Tu začal s prekladom Biblie, ktorý vyšiel v roku 1936 ako prvý slovenský protestantský preklad z pôvodných jazykov.

Brat Andrej

Brat Andrej

Andrew van der Bijl, známy v anglicky hovoriacich krajinách ako Brother Andrew, je misionár, známy najmä ako pašerák Biblií do krajín komunistického režimu uprostred studenej vojny, za čo získal prezývku „Boží pašerák“. Je zakladateľom organizácie Open Doors, ktorá podporuje prenasledovaných kresťanov vo viac ako 50 krajinách sveta.

Nick Pollard

Nick Pollard

Je výskumný psychológ, ktorý sa vyprofiloval na spisovateľa, rečníka a sociálneho aktivistu. Je zakladateľom organizácie Damaris (https://damaris.org), ktorá pracuje so študentami a prináša evanjelium kultúrne relevantným spôsobom prostredníctvom filmov. Damaris pripravuje podklady pre diskusie, kde vďaka otázkam, ktoré neidú len po povrchu skúmajú svetonázory, ktoré film ponúka, hľadajú ich silné a slabé stránky a prinášajú odpovede evanjelia tam, kde sa ostatné svetonázry mýlia, resp. nedávajú uspokojivé odpovede. Nick napísal mnoho vplyvných kníh, z ktorých „Rozprávaj o Bohu hlavou a srdcom“ sme vydali v Slovenčine.

Lettie Cowman

Lettie Burd Cowman

Spolu s manželom boli ako misionári v Japonsku, kde v tom čase kázal aj O. Chambers. Jej život značne ovplyvnil Charles Spurgeon, významný anglický kazateľ devätnásteho storočia. Je autorkou viacerých zbierok zamyslení na každý deň. Stála spolu s manželom pri založení Orientálnej misijnej spoločnosti (Oriental Missionary Society).

Charles Sheldon

Charles Sheldon

sa narodil vo Wellsville (1857 – 1946). Stal sa kazateľom ako jeho otec. Počas svojej služby si uvedomil, že cirkev sa musí venovať aj tým, ktorí sú na okraji spoločnosti, tým, ktorí sú chytení do pasce nezamestnanosti, hriechu, chudoby a diskriminácie.

Slavomír Slávik

Slavomír Slávik

Má za sebou TU Zvolen, EBF UK, Média a komunikácia Nórsko. Manžel, otec, kazateľ, manažér, komunikátor. Nerád sa háda, rád počúva iných. Rád pomáha druhým smerom hore.

No author photo

David Lazell

Dokázal i pri množstve biografických a historických údajov z čias života Gipsyho Smitha opísať živo, sviežo a výrazne tohto vzácneho Božieho muža i okolnosti, za ktorých žil a pôsobil. Autor je novinárom so špeciálnym záujmom o život a kultúru Rómov.

Maruška Kožlejová - Skoncová

Maruška (Kožlejová) Skoncová

Pracuje v TCKompas na plný uväzok, momentálne vedie KPM – Konferenciu pre pracovníkov s mládežou. Okrem cestovania, krásy, kníh, filmov, plávania a učeníctva, je jej vášňou aj písanie.

Don Richardson

Don Richardson

Je jedným z najčítanejších kresťanských misionárov. Je autorom nielen celosvetovo známej knihy Dieťa pokoja, ale tiež Eternity in Their Hearts (Večnosť v ich srdciach). Všetky Richardsonove knihy sa zameriavajú na tézu, ktorú on sám nazýva „analógiou vzkriesenia“: myšlienka, že každá kultúra má nejaký príbeh, rituál alebo tradíciu, ktorá môže byť použitá na ilustráciu a aplikáciu Evanjeliového posolstva.

Zuzana Potocká Sabolová

Zuzana (Potocká) Sabolová

Sa rada venuje službe dievčatám, starostlivosti o vedúcich, vedeniu skupinky, štúdiu Biblie, písaniu, čítaniu, turistike a takmer akejkoľvek forme tvorivých činností. Pracuje v TCKompas na plný úväzok.