Božia múdrosť pre zmysluplný život

Biblická kniha Príslovia je o Božej múdrosti. Príslovia vysvetľujú, ako máme konať a ako sa rozhodovať, keď chceme žiť s Bohom. Timothymu Kellerovi poskytla základ pre zamyslenia, v ktorých ponúka svieže a inšpiratívne poučenie na každý deň v roku. Odkrýva bohatú múdrosť, ktorá sa skrýva v poézii Prísloví, a vedie nás, aby sme pochopili, čo znamená morálny život. Po knihe Božia múdrosť pre zmysluplný život môže čitateľ siahnuť každý deň, rok čo rok, a pomôže mu vypestovať hlboký a zmysluplný vzťah s Bohom.

Autor knihy Timothy Keller

10,00 12,00 

Popis

Biblická kniha Príslovia je o Božej múdrosti. Príslovia vysvetľujú, ako máme konať a ako sa rozhodovať, keď chceme žiť s Bohom. Timothymu Kellerovi poskytla základ pre zamyslenia, v ktorých ponúka svieže a inšpiratívne poučenie na každý deň v roku. Odkrýva bohatú múdrosť, ktorá sa skrýva v poézii Prísloví, a vedie nás, aby sme pochopili, čo znamená morálny život. Po knihe Božia múdrosť pre zmysluplný život môže čitateľ siahnuť každý deň, rok čo rok, a pomôže mu vypestovať hlboký a zmysluplný vzťah s Bohom.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0,28 kg
Rozmery 20 × 13 × 2,5 cm
Autor knihy Timothy Keller
Formát epub, kniha, mobi, PDF
Väzba brožovaná väzba (mäkká)
Počet strán 395
Rok vydania 2022
Pôvodný názov God's Wisdom for Navigating Life: A Year of Daily Devotions in the Book of Proverbs
Prekladateľ Andrea Štefková
ISBN 978-80-99903-28-0

ukážka #1 - Odpočinok v Bohu

11. február

 

Bázeň pred Hospodinom vedie k životu; ten, kto ju má, odpočíva sýty, nenavštívi ho nešťastie. (19:23)

 

Odpočinok v Bohu. Tí, ktorí sa boja Boha, v Ňom nachádzajú uspokojenie. Druhá časť verša doslova hovorí „strávi noc“ sýty, to znamená, že Boh je ako útočisko v búrke.

Ako je možné žiť život, ktorý nenavštívi nešťastie? Neznamená to, že nebudeme mať problémy, ale že problémy neprekonajú našu spokojnosť. Problémy ti môžu vziať čokoľvek, okrem Boha. Ak teda Boh pre teba predstavuje silnejšiu ochranu, hlbšiu istotu a väčšiu nádej než čokoľvek iné v tomto svete, nebojíš sa problémov. Spoliehať sa na Boha v trápení je duchovná zručnosť, ktorú sa možno naučiť iba v trápení. Ťažkosti nás okrádajú o pozemské pohodlie a potom nás modlitba a uvažovanie o Božom Slove privádzajú bližšie k Bohu, aby sme mohli dostať Jeho jedinečnú útechu. Tento proces je dlhý a často aj bolestivý, ale jeho ovocím je duchovná vyrovnanosť, ktorú nemôže vyvrátiť žiadny problém. Ježiš to zasľúbil všetkým svojim učeníkom (Mt 11:28-30).

Spomeň si, kedy si naposledy prechádzal veľmi ťažkým obdobím. Posilnilo alebo oslabilo to tvoj dôverný vzťah s Bohom? Si na problémy pripravený lepšie, alebo horšie?

 

Modlitba: Pane, sv. Augustín povedal, že naše srdcia sú nepokojné, dokým nenájdu svoje odpočinutie v Tebe. Ja, ale slobodne priznávam, že napriek tomu, že Ti dôverujem, som často nespokojný. Daj nech Tvoje vlastnosti: láska, trpezlivosť, moc, spravodlivosť a milosť, nie sú pre mňa len abstraktnými pojmami, ale mojou útechou. Buď môjmu srdcu skutočnejší skrze svojho Ducha. Amen.

ukážka #2 - Danosť

25. február

 

Hospodin múdrosťou položil základy zeme, upevnil nebesá svojou rozumnosťou; Jeho znalosťou sa pretrhli prahlbiny a rosu kropia oblaky. (3:19-20)

 

Danosť. Boh stvoril svet svojím svätým Slovom a múdrosťou (1. február). My máme žiť svoj každodenný život podľa Jeho Slova a múdrosti. Pretože „jediná múdrosť, pomocou ktorej môžeme zvládnuť každodenné záležitosti v súlade s ich prirodzenosťou, je múdrosť, ktorou ich Bohom stvoril a usporiadal.“ Boh stvoril svet tou istou svätou múdrosťou, ktorou k tebe prehovára v Božom Slove.

Existuje teda „danosť“ vecí, fyzická, spoločenská, morálna a duchovná, ktorú Boh votkal do usporiadania stvorenia. Ako sme už povedali (7. januára), nemôžeme sa k svojmu telu správať tak, ako sa nám zachce, bez následkov. Nemôžme sa k ľuďom správať, ako sa nám páči a očakávať, že budeme mať dobrých priateľov a silné rodinné putá. Nemôžeme si žiť sebeckým životom a čakať, že sociálne štruktúry zostanú nenarušené. Existuje však aj duchovný poriadok. Ak sa snažíme sústrediť svoj život na čokoľvek okrem Boha, vedie to ku krehkej identite a psychologickým poruchám. Podstatou múdrosti je vnímať tento Boží poriadok v živote a zosúladiť s ním svoj život.

V ktorej oblasti vzdoruješ usporiadaniu Božieho stvorenia?

 

Modlitba: Otče, keď som v pokušení urobiť niečo zlé, stále si hovorím, že sa mi to skrátka prepečie. Ale v konečnom dôsledku sa nikomu nikdy neprepečie hriech. Dobehne nás to. Vpíš túto pravdu do môjho srdca, aby som proti Tebe nehrešil. Amen.

ukážka #3 - Činy ovplyvňujú srdce

24. marec

 

Nevstupuj na chodník bezbožných a nekráčaj po ceste zlých. Nevšímaj si jej, nechoď po nej, vyhni sa jej a obíď ju! Veď nemôžu spať, ak neurobia zlo, sú okradnutí o spánok, ak neprivedú niekoho ku pádu. (4:14-16)

 

Činy ovplyvňujú srdce. Keď kráčaš po chodníku, vždy ťa to niekam zavedie. Život je prirovnávaný k ceste, pretože každý čin ťa niekam zavedie. To znamená, že každý čin ťa zmení a uľahčí ti to urobiť znova. Nakoniec je také prirodzené byť krutým a sebeckým, že si nedokážeš oddýchnuť, pokiaľ to neurobíš. „Zasej myšlienku, zožneš čin; zasej čin, zožneš zvyk; zasej zvyk, zožneš charakter; zasej charakter, zožneš osud.“

Moderní ľudia si myslia, že pocity určujú to, čo konáme, a že je pokrytecké správať sa milujúco, ak sa necítia milujúci. Príslovia nám však hovoria, že naše činy formujú naše pocity. Takže ak k niekomu necítiš lásku, nedovoľ, aby ťa to zastavilo. Rob skutky lásky a pocity budú často nasledovať. Keď nám Ježiš hovorí, aby sme milovali svojich nepriateľov (Mt 5:43-48), nemieni vzbudzovať vrúcne pocity. Hovorí nám, aby sme sa snažili o dobro našich protivníkov, dokonca aj za cenu sebaobety. Začni teda konať skutky lásky, vydaj sa touto cestou, a uvidíš, ako sa tvoje srdce zmení.

Spomeň si na jednu osobu vo svojom živote, ktorú je ťažko milovať. Aké praktické veci by si mohol urobiť, aby si ju začal milovať viac?

 

Modlitba: Pane, pocity môjho srdca sú také spurné, ale nauč ma, ako mám karhať svoje srdce, a nie ho len počúvať (Ž 42:5, 103:1-5). Pomôž mi v mojom rozhodnutí prevziať nad ním kontrolu tým, že budem milovať a poslúchať, ako prikazuješ. Amen.

ukážka #4 - Objavovanie

18. jún

 

Olej a kadidlo rozveseľujú srdce, sladký je priateľ, ktorý z duše dáva radu. (27:9)

 

Objavovanie. Priateľstvo je príjemné, to doslova znamená, že je sladké. V čase prísloví ľudia nedokázali vytvoriť sladkosť v jedle, iba ju objaviť. Priateľstvo je rovnaké. Môžeme na ňom pracovať, rozvíjať stálosť, transparentnosť, citlivosť a rady. Priateľstvo však začína objavením. Musíme nájsť ľudí so spoločnou láskou a víziami. C. S. Lewis napísal: „Ak by na otázku: ‚Vidíš tú istú pravdu?‘ zaznela úprimná odpoveď: ‚Nič nevidím a ani ma to nezaujíma; chcem len priateľa,‘ žiadne priateľstvo by z toho nebolo… . Priateľstvo by nemalo byť o čom,… Tí, čo nič nemajú, sa nemajú o čo podeliť. Tí, čo nikam nejdú, nemôžu mať spolupútnikov.“

Kresťanská viera môže vytvoriť hlbokú spriaznenosť medzi ľuďmi, ktorí sú odlišní v každom inom smere. Preto nás môže priateľstvo medzi veriacimi z rôznych rasových prostredí tak mocne formovať. Posilňuje ho viera v najvyššieho priateľa našich duší (J 15:13-15), ktorého stálosť, zraniteľnosť a lásku nemožno prekonať.

Máš kresťanské priateľstvá presahujúce rasové a národné hranice? Ako by si mohol pestovať takéto nové priateľstvá a prehlbovať tie, ktoré už možno máš?

 

Modlitba: Pane, tvoje evanjelium búra bariéry medzi ľuďmi rôznych etník a kultúr (G 3:26-28), napriek tomu sa príliš často stýkam a stretávam s ľuďmi svojho (rasového a spoločenského) stavu. Obohať ma a ukáž svetu silu evanjelia tým, že mi pomôžeš pestovať kresťanské priateľstvá s ľuďmi rôznych rás. Amen.

 

Recenzie

There are no reviews yet

Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.

Možno by sa Vám páčilo…