Kto je ten muž?

Deň po Jeho smrti to vyzeralo tak, že nech už nechal na tomto svete akúkoľvek malú stopu, tá sa rýchlo pominie. Namiesto toho, Jeho dopadu na ľudskú históriu sa nič nevyrovná. Pripomína nám Ho každý pohľad na kalendár, alebo keď sa pozrieme na mapu. Uplatňovanie Jeho učenia v dejinách pozdvihlo postavenie žien, viedlo k vzniku nemocníc, dokonca inšpirovalo založenie vrcholových svetových univerzít. Každý, kto venuje čas skúmaniu Jeho učenia a kto si vyskúša Jeho spôsoby žitia, sa nakoniec ohromený pýta: Kto je ten muž?

Autor knihy John Ortberg

7,00 9,00 

Popis

Deň po Jeho smrti to vyzeralo tak, že nech už nechal na tomto svete akúkoľvek malú stopu, tá sa rýchlo pominie. Namiesto toho, Jeho dopadu na ľudskú históriu sa nič nevyrovná. Pripomína nám Ho každý pohľad na kalendár, alebo keď sa pozrieme na mapu. Uplatňovanie Jeho učenia v dejinách pozdvihlo postavenie žien, viedlo k vzniku nemocníc, dokonca inšpirovalo založenie vrcholových svetových univerzít. Každý, kto venuje čas skúmaniu Jeho učenia a kto si vyskúša Jeho spôsoby žitia, sa nakoniec ohromený pýta: Kto je ten muž?

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0,181 kg
Rozmery 20 × 12,9 × 2,5 cm
Autor knihy John Ortberg
formát kniha, PDF
počet strán 232
väzba brožovaná väzba (mäkká)
ISBN 9788088863687
Rok vydania 2014
Pôvodný názov Who Is this Man?
Prekladateľ Samuel Lacho

Prečítajte si ukážku z knihy

PIATOK, NIEKEDY PO POLNOCI

Getsemane. Príbeh ľudskej rasy sa začal v záhrade s mužom, ktorý sa volal Adam. Príbeh toho, ktorého neskôr nazvali druhým Adamom, v záhrade skončil. Keď bol Ježiš v záhrade, ešte stále mal veľa možností. Mohol bojovať ako zelóti. Bol mladý. Mal charizmu. Zástupy by Ho nasledovali až po smrť. Mohol to spraviť.

Mohol sa utiahnuť ako eséni.
Mohol odísť na púšť a založiť tak bezpečnú malú komunitu. Mnohí by Ho nasledovali.
Mohol spolupracovať s veľkňazmi a veľradou. Predstavte si, aké reformy by mohol Ježiš zaviesť, keby mal k dispozícii chrám ako platformu pre svoje vyučovanie.
Mohol uzavrieť nejakú dohodu s Pilátom. Predstavte si, že by zvnútra mohol ovplyvniť Rímsku ríšu. Aký by to mohlo mať prínos pre svet?
Mohol volať na svojho Boha, aby Ho vyslobodil. Mohol Ho požiadať o záchranu.
Mohol si vyžiadať vojská anjelov. Možno ešte tento jeden zázrak by všetkých prilákal k Nemu.

Ani jednu z týchto vecí nespravil.

Nedbajúc na otázky o svojom božstve a identite, spravil presne toto. Tento osamelý, opustený, zraniteľný muž sa rozhodol: Viem, čo musím spraviť. Nebudem bojovať. Nebudem utekať. Nebudem sa dohadovať. Nebudem oslňovať. Zomriem. Potom sa modlil: „Nie moja vôľa, ale Tvoja nech sa stane.“ Dospel k presvedčeniu, že skutočným mesiášskym osudom, skutočným mesiášskym povolaním nie je dobývať, ale zomrieť z lásky k iným, a tak to spravil.

Dajte teraz teórie a teológiu bokom. Ježiš vedel, že Rím buričov zabíja. Ak by nezomrel On, zomrel by namiesto Neho burič, ktorý sa volal Barabáš. Ježiš zomrel na kríži namiesto Barabáša.

Ježiš vedel, že zástupy ešte aj v tej chvíli očakávali na Jeho pokyn, aby vystúpili do boja proti Rimanom. Mnohí rímski vojaci boli ešte len chlapci z neďalekej Sýrie, ktorí pracovali pre rímsku vládu. Ježiš však nepovedal ani slovo. Namiesto toho šiel na kríž a zomrel. A celá légia rímskych vojakov žila ďalej. Ježišova smrť ich zachránila.

Ježiš vedel, že keby ušiel, Jeho učeníkov by pochytali a popravili. Stalo sa to predtým a stalo by sa to znova. Jeho učeníci vedeli, ako funguje Rím, a to bol jediný dôvod, prečo s hrôzou opustili toho, ktorého tak milovali. Spoločníkov Mesiáša na úteku čakal vždy ten istý osud, poprava. Ježiš zomrel a Jeho smrť zachránila život Jeho nasledovníkom.

Ježiš vedel, že keby povedal slovo a že keby Ho potom zástupy nasledovali, a oni by Ho naozaj nasledovali, Rím by prišiel zničiť Jeruzalem. Zomrel teda, aby zachránil Jeruzalem. Zomrel za všetkých tých ľudí, ktorí boli z Neho sklamaní, nechápali Ho, ktorí zo svojej frustrácie a bolesti kričali, aby bol ukrižovaný.

Je to, ako keby povedal: „Kladiem svoj život za ľudí, ktorí nič nechápu. Môžem tým získať trochu času. Môžem tým získať trochu priestoru. Môže sa sformovať komunita, ktorá vďaka svojej obetavej láske môže zmeniť svet.“ Jednoduchou historickou skutočnosťou je, že hriech – ľudská temnota, ktorá sa prenáša do každého ďalšieho človeka – pribil Ježiša na kríž. On však veril, že prostredníctvom lásky sa kríž stane nielen symbolom hriechu a smrti, ale aj symbolom ešte silnejšej vykupiteľskej lásky. A nech už ktokoľvek čomukoľvek o Ježišovi verí alebo neverí, presne to sa aj stalo. Zomrel.

Vďaka svojej pozoruhodnej duchaplnosti, dych vyrážajúcej odvahe a nevysvetliteľnej láske Ježiš odhadol situáciu tak, že akákoľvek ľudská snaha o nápravu neprichádzala do úvahy. Presne identifikoval, čo je potrebné k zabezpečeniu vykúpenia. Stálo Ho to život. Po dvetisíc rokoch je Jeho smrť tou najdôležitejšou a najpamätnejšou smrťou v dejinách celého sveta. Pilát, ktorý si nadovšetko prial byť cisárovým priateľom, nakoniec napísal po hebrejsky, teda v jazyku Božieho národa, po grécky, teda v jazyku kultúrneho sveta a po latinsky, teda v jazyku Rímskej ríše, aby to celý svet mohol čítať: JEŽIŠ NAZARETSKÝ, KRÁĽ ŽIDOVSKÝ.7

Ježiš pretrval, premanévroval a prekonal v myslení každú skupinu a každú moc. No nielen to. Hlavne všetkých prekonal v láske. Lebo Ježiš v tej záhrade mal iba jeden plán, ktorý prekonal plán všetkých ostatných: lásku. „Zomriem v piatok.“ V piatok Ježiš zomrel z lásky. Povedal, že to je Jeho rozhodnutie. Nie Pilátove. Nie Herodesove. Nie cisárove. Nebolo to ani rozhodnutie veľkňazov. Ani rozhodnutie zástupov. On povedal: „Dobrý pastier život kladie za ovce… Nikto mi ho neberie, ja ho kladiem dobrovoľne. Mám moc ho dať a mám moc ho zase vziať.“8

Kríž sa stal najrozpoznateľnejším symbolom na svete. Častejšie než akýkoľvek iný symbol je používaný na označovanie hrobov, nosí sa viac ako iné šperky a je postavený na priečelí väčšiny kostolov. Vytváranie znaku kríža siaha od bazilík až po baseballové ihriská. Vytváranie loga je medzičasom výnosný obchod, avšak žiadna firma, krajina alebo kauza nedokázala prísť s takým trvalým a široko-ďaleko známym imidžom. Všadeprítomný kríž nás vedie k tomu, že zabúdame, aký čudný symbol to kedysi bol. Bol to ten najpokorujúcejší spôsob popravy, aký Rím poznal. Predstavte si, že by ste sa rozhodli, že ako ikonu čohokoľvek začnete používať elektrické kreslo, šibenicu alebo gilotínu.

Kríž sa zmenil zo symbolu moci ľudského impéria na symbol trpiacej Božej lásky. Namiesto vyjadrenia najväčšej hrozby sa stal symbolom, vyjadrujúcim najväčšiu nádej. V určitom zmysle začal vyjadrovať presný opak svojho pôvodného zámeru, že moc dobrovoľnej obete je väčšia ako moc nátlaku. Ako sa to stalo? Ježiš sa pre to rozhodol. On sa rozhodol, že na ňom zomrie. Po tom piatku už ani kríž, ani svet nikdy nebol taký istý.

Povedali o knihe

„John Ortberg v knihe Kto je ten muž? bezpochyby dokazuje, o čom písal James A. Francis pred viac ako osemdesiatimi rokmi v knihe Jeden osamelý život: ,Všetky armády, ktoré kedy pochodovali, všetky lode, ktoré sa kedy plavili, všetky parlamenty, ktoré kedy zasadali, všetci králi, ktorí kedy vládli, ani dohromady neovplyvnili život ľudstva na tejto zemi tak veľmi ako Ježiš.ʻ Prečítajte si túto knihu a uvedomte si, že ak chcete priniesť do sveta zmenu – a myslím, že niekde v hĺbke po tom túžime všetci – tak bez ohľadu na náboženské presvedčenie vás na ceste môže viesť príklad, ktorý máme v Ježišovi. On ukázal, že nepotrebujeme byť slávni, nepotrebujeme peniaze ani konexie, aby sme mohli žiť život, ktorý naozaj za niečo stojí. Vďaka, John, že si nám to pripomenul.“

— Ken Blanchard, spoluautor kníh Minútový manažér a Viesť ako Ježiš

„Žijeme vo svete, ktorý Ježiš pretvoril tak, že mnohí ľudia si to ani nevedia predstaviť. Zistite, prečo si ľudia do dnešného dňa – aj po dvetisíc rokoch – kladú otázku: ,Kto je ten muž?’“

— Christine Caine, zakladateľka Kampane A21

„Táto skvelo a inšpirujúco napísaná kniha ohromuje čitateľa popisom dominantnej role, ktorú mal Ježiš pri vytváraní našich dejín a kultúry. John Ortberg nenecháva žiadny priestor pre pochybnosti o tom, že človek Ježiš nebol iba človekom, ale že ,v Ňom telesne prebýva celá plnosť božstva.’“

— Tony Campolo, spisovateľ, profesor na Eastern University

„John Ortberg je jeden z mojich obľúbených učiteľov Biblie. Má duchaplnosť, múdrosť a predstavivosť. Číta sa ľahko, no nie je nenáročný. Hovorí s autoritou, no nie povýšenecky. Neexistuje nič krajšie, o čom by sa dalo písať, než o Ježišovi. Existuje iba niekoľko autorov, ktorí sú výrečnejší ako John. Ak ste kresťan alebo ak sú vám kresťania podozriví, John vás pozýva, aby ste sa zasnívali o tomto mužovi, ktorý sa volá Ježiš, ktorému sa nejako podarilo prežiť všetky tie trápne veci, ktoré sme my, kresťania, napáchali v Jeho mene. Užite si túto knihu ako jednu úžasnú hostinu.“

— Shane Claiborne, spisovateľ, aktivista a milovník Ježiša

„Niekedy sa nám v zmätku a hluku ,náboženstvaʻ vytráca správny pohľad na to, kto je Ježiš. John Ortberg nám opäť pomáha spraviť to, čo robí najlepšie: pomáha nám vidieť Boha takého, aký naozaj je a uprostred všetkého toho hluku s Ním nadviazať spojenie. Táto kniha je dar.“

— Dr. Henry Cloud, psychológ, spoluautor knihy Hranice

„Toto je najpôsobivejšia a najpodnetnejšia kniha o Ježišovi, akú som kedy čítal! Či ste veriaci alebo skeptik, kniha vám ukáže všetky fascinujúce spôsoby, ktorými tento Muž navždy zmenil svet. Táto kniha sa dostáva na poličku mojich najobľúbenejších kníh.“

— Jeff Foxworthy, komik, herec, smiešny chlapík, ktorý miluje Ježiša

„Prvá vec, ktorú som si všimol na poslednom diele Johna Ortberga, je jeho názov – nie Kto BOL ten muž, ale Kto JE ten muž, Ježiš. John nielen majstrovsky vysvetľuje ,biblického Ježiša’, ale úplne najlepší je v tom, ako ukazuje, kto je Ježiš tento rok… dnes… v tejto hodine… v  tomto okamžiku. Táto kniha vás povzbudí a inšpiruje, proste vás uchváti.“

— Ernie Johnson ml., športový reportér, TNT/TBS

„Ešte nikdy nebola väčšia priepasť medzi sekulárnym a svätým, než v dobe, v ktorej práve žijeme. John Ortberg vo svojej knihe Kto je ten muž? preklenuje túto priepasť a svojím nenapodobniteľným a zábavným štýlom opisuje nepopierateľný a hlboký vplyv, ktorý mal a má Ježiš Kristus na náš svet. Keď sa zamyslíme, je neuveriteľné, aký vplyv mal na náš svet tento jeden človek, ktorý počas krátkych troch rokov viedol skupinku dvanástich ľudí. Jeho vplyv je aj po dvetisíc rokoch podstatnejší a viac ovplyvňuje každodenný život ľudí – veriacich aj neveriacich – ako vplyv ktoréhokoľvek človeka v ktoromkoľvek inom období v dejinách. John poukazuje na to, že Kristus prišiel, aby nás učil, ako máme žiť a v rámci toho zmenil svet – navždy a k dobrému.“

— Ron Johnson, generálny riaditeľ, J. C. Penney

„Tretí krok Dvanásťstupňového programu pre závislých nás vyzýva, aby sme ,svoju vôľu a život odovzdali do starostlivosti Boha, tak ako Ho chápeme my’. Ale kto je naozaj Boh a dokážeme Ho dostatočne pochopiť, aby sme Mu vedeli dôverovať? Bez Ježiša sa o tom môžeme len domnievať. Ježiš, Syn Boží, prišiel preto, aby nám zjavil Boží charakter. Pastor John Ortberg prináša čerstvý pohľad na Ježišov život na zemi, prostredníctvom ktorého dokážeme lepšie pochopiť, aký je náš Boh v nebi.“

— Rich Karlgaard, vydavateľ, časopis Forbes

 „Je to krásna a aktuálna pripomienka pre náš zábudlivý svet, že Ježiš je ešte stále niečím viac než len jedným z hlasov, jedným z ľudí v dejinách. On je tým hlasom, tým mužom v dejinách a samozrejme, že On je ešte niečím viac. John Ortberg prináša Kristovu ľudskosť na svetlo takým spôsobom, že sa vieme lepšie zamýšľať nad Jeho božskosťou. Silné čítanie tak pre skeptikov ako aj pre veriacich.“

— Patrick Lencioni, prezident The Table Group; autor kníh The Five Dysfunctions of a Team a The Advantage

„Poučná a veľmi čitateľná Ortbergova kniha premyslene skúma paradox Ježiša. Bol to dedinčan, ktorý prekonal svetové ríše, tesár, ktorý inšpiroval univerzity, najúspešnejší človek po svojej smrti. Ortberg nás právom vyzýva, aby sme si kládli otázku: ,Kto je ten muž?ʻ“

— D. Michael Lindsay, prezident, Gordon College

„Príchod tejto knihy je dobrou správou! Keď John Ortberg píše, máme z toho my čitatelia úžitok. A teraz použil svoje kreatívne pero a jasné myslenie na tú najúžasnejšiu tému: Ježiš Kristus. Pre túto knihu si spravte miesto na svojej poličke a vo svojom srdci vytvorte priestor pre to, čím sa zaoberá.“

— Max Lucado, pastor  a úspešný spisovateľ

„John Ortberg je jedným z mojich obľúbených autorov a táto kniha mi pomohla obdivovať ho ešte viac ako úžasného spisovateľa. No ešte lepšie je , že mi pomohla ešte viac uctievať Ježiša ako úžasného Spasiteľa!“

— Richard Mouw, spisovateľ, prezident Fuller Theological Seminary

„Vyhľadávame múdrosť podnikateľských guru, expertov na zdravie a vojenských velikánov. Jeden človek však viac ako ktokoľvek iný v dejinách radikálne zmenil svet, v ktorom žijeme. Objavte toho človeka a nechajte sa ním premeniť prostredníctvom tejto pútavej knihy od Johna Ortberga.“

— Richard Stearns, prezident World Vision US a autor knihy The Hole in Our Gospel

„Toto je kniha jedného z najdynamickejších a najvplyvnejších kazateľov Ameriky, ktorá bude iste stane taká vplyvná a čítaná ako kniha Život s jasným cieľom. O Ježišovi málokto píše s takou prenikavou hĺbkou a tak priezračne jasne.“

— Neil Clark Warren, zakladateľ a riaditeľ eHarmony.com

„Neustálou úlohou človeka je vyrovnať sa s realitou. Čo z toho máme my? Na čo sa môžeme spoľahnúť, ak potrebujeme správne smerovanie a silu? V súčasnosti pravdepodobne najviac prehliadame realitu Ježiša Krista a Božieho kráľovstva, v ktorom vládne On. Komplexný a silný historický posun Ho obral o historickú podstatu a aktuálnu vždy prítomnú relevantnosť – dokonca aj pre väčšinu ľudí, ktorí by boli radi Jeho priateľmi. Kniha Kto je ten muž? predstavuje silný protiútok. Pomáha nám vidieť, koľko z toho, čo je vo svete dobré a najlepšie, je spôsobené tým, čo Ježiš spravil a stále ešte robí prostredníctvom svojej neustálej prítomnosti a prostredníctvom svojho ľudu. Všetci, ktorí by sa v našej spoločnosti radi postavili za Neho a pre Neho, by si mali pozorne preštudovať túto knihu a Ježiša, ktorého v nej predstavuje, by mali spraviť základom všetkého, čo spravia a povedia. Ak to urobíme, začne realita Krista a Jeho kráľovstva prúdiť do nášho života a do našich komunít. Nastane boj, no veci sa budú stále viac vyvíjať tak, ako by sa mali. Božia realita sa presadí prostredníctvom životov, ktoré budú žité pre Boha. Jednoducho to vyskúšajte a uvidíte.“

— Dallas Willard, spisovateľ, profesor na Univerzite južnej Kalifornie

„John Ortberg presne pomenoval jedno z veľkých klamstiev našej doby – tvrdenie, že kresťanstvo je súčasťou problému, a nie zdrojom jeho riešenia. Väčšina dnešných ľudí si neuvedomuje, že veci, ktoré teraz považujeme za samozrejmé, ako napríklad vzdelanie a zdravotníctvo, boli v staroveku vyhradené pre bohatú elitu – až pokým kresťania netrvali na tom, aby boli dostupné všetkým ľuďom. Mnohí si myslia, že kresťanstvo sa zle správalo k ženám a pritom prví kresťania priniesli najväčšiu transformáciu postojov voči ženám, akú kedy svet zažil. Ortberg poukazuje na to, ako tieto veci a mnohé, mnohé iné majú svoj pôvod u samotného Ježiša. Ako pastor veľmi dobre vie, že cirkev to často vôbec nechápe. Ježišov vplyv na celý svet sa však aj v dobách, keď Jeho nasledovníci boli zmätení a pomýlení, úchvatne týči ponad všetky ľudské úspechy. Táto kniha je obrovským povzbudením jednak v podobe oslavy toho, čo Ježišovi nasledovníci vykonali v minulosti a v podobe pobádania k smelej vízii nášho poslania do budúcnosti. A predovšetkým k úžasu a novej bázni pred samotným Ježišom, ktorý žil, zomrel a vstal z mŕtvych preto, aby dal do pohybu takúto transformujúcu víziu.“

— N.T. Wright, profesor na University of St Andrews, autor knihy Jesus and the Victory of God

„Keďže každý rok je publikovaných 1500 kníh o Ježišovi, kde má čitateľ začať? Odporúčam poslednú ponuku Johna Ortberga, ktorá prináša jasný a srdečný úvod k najdôležitejšiemu človeku, ktorý kedy žil.“

— Philip Yancey, autor knihy Ježíš, jak jsem ho neznal

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.